Download

Hỗ trợ con của mẹ phát triển thị giác

Hỗ trợ con của mẹ  phát triển thị giác

Sau khi chào đời, thị giác của con của mẹ bắt đầu phát triển. Quá trình phát triển này diễn ra một cách tự nhiên nên bố mẹ khó có thể thúc đẩy hay tác động. 

Mặc dù vậy, khả năng thị giác của con sẽ phát triển theo các giai đoạn khác nhau và bố mẹ có thể hỗ trợ con của mẹ trong mỗi giai đoạn bằng các biện pháp dưới đây.

0 – 4 tháng tuổi

5 – 8 tháng tuổi

9 – 12 tháng

1 – 2 tuổi

Đã chứng nhận:

Trang Do Hanh (1 June 2023)

Nguồn:

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá