Download

Làm mẫu và Hướng dẫn: Hai cách để giáo dục con của mẹ

Làm mẫu và Hướng dẫn: Hai cách để giáo dục con của mẹ

Con học hỏi thông qua cả hai hình thức trực tiếp và gián tiếp. Do đó, dạy con của mẹ có chủ ý chỉ là một phương pháp để uốn nắn hành vi của con. Bài viết dưới đây giới thiệu 2 phương pháp chính mà bố mẹ có thể sử dụng để giáo dục con: làm mẫu và hướng dẫn.

Làm mẫu có chủ ý
Con học những điều mới bằng cách quan sát bố mẹ đang làm gì và làm như thế nào. Làm mẫu có tác động lớn đến con vì con sẽ bắt chước bố mẹ một cách tự nhiên. Ngoài ra, dạy con thông qua hình ảnh minh họa luôn dễ dàng và hiệu quả hơn so với dùng từ ngữ mô tả. Ví dụ: Dạy con đá bóng bằng cách thực hiện một cú sút bóng sẽ đơn giản hơn so với mô tả bằng lời nói.

Do đó, làm mẫu là cách hiệu quả nhất để con học hỏi và tiếp thu. Bố mẹ có thể làm mẫu một cách có chủ ý khi muốn con học một kỹ năng hoặc một hành vi cụ thể nào đó. Dưới đây là một số mẹo mà bố mẹ có thể áp dụng để dạy con thông qua phương pháp làm mẫu: 

Hướng dẫn
Hướng dẫn cũng là hình thức dạy con phổ biến nhưng ít hiệu quả. Phương pháp này thường được bố mẹ sử dụng cho một mục đích cụ thể, chẳng hạn nhắc nhở con về những điều đã được học từ phương pháp làm mẫu. Với các bé, đặc biệt khi con còn nhỏ, làm mẫu luôn hiệu hơn hướng dẫn.

Làm mẫu có tác dụng mạnh mẽ như vậy vì phương pháp này cho con biết phải làm gì và có thể quan sát tường tận quá trình bố mẹ thực hiện. Thay vì chỉ nói, vừa nói vừa làm sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí con. 

Tuy nhiên, có những tình huống mà bố mẹ không thể diễn tả cụ thể bằng hành động, nên phải sử dụng phương pháp hướng dẫn. Dưới đây là một vài mẹo mà bố mẹ có thể áp dụng:

Đối với những hoạt động phức tạp, chẳng hạn như mặc quần áo, bố mẹ có thể dán một tấm poster minh họa lên tường để con có thể xem được bất cứ lúc nào con muốn.

Làm thế nào để các phương pháp này hiệu quả với con?
Dù bố mẹ dạy con bằng phương pháp nào, hãy áp dụng những mẹo dưới đây để đạt được kết quả mong muốn:

Dù chọn phương pháp nào để giáo dục con, bố mẹ không nên nóng vội và gây áp lực cho con. 

Bởi lẽ một số kỹ năng cần nhiều năm mới có thể thành thạo. Con biết đi ở giai đoạn 1 tuổi, biết chạy lúc 2 tuổi và phải tới 10 tuổi mới có thể áp dụng các khái niệm toán học vào thực tế (như chia công thức thành hai phần).

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá