Download

Bố mẹ có mua bảo hiểm cho ngôi nhà của mình không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Hãy chắc chắn ngôi nhà của bố mẹ được bảo hiểm trong trường hợp hỏa hoạn hoặc lũ lụt. Bảo hiểm nhà ở giúp bảo vệ tổ ẩm khỏi tổn thất và thiệt hại có thể xảy ra trong những tình huống không lường trước được. Các công ty bảo hiểm nhà ở không chỉ chi trả thiệt hại cho căn nhà mà còn giúp bố mẹ thực hiện thủ tục pháp lý và trách nhiệm liên quan đến tài sản.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá