Download

Bố mẹ dự định cho con của mẹ tiêm vắc-xin ở đâu?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Một số bố mẹ lần đầu nuôi con không muốn đưa bé đến các bệnh viện lớn. Thay vào đó, họ lựa chọn các phòng khám nhỏ hoặc mong muốn có điều dưỡng đến nhà tiêm phòng cho con. Cho dù con của mẹ tiêm bất kỳ mũi vắc-xin nào, bố mẹ cần đảm bảo người tiêm phải là bác sĩ hoặc điều dưỡng được cấp phép.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá