Download

Ưu tiên hàng đầu của bố mẹ trong cuộc sống là gì?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Bố mẹ có thể có những ưu tiên khác nhau trước khi con chào đời, nhưng hiện tại, cả hai đều tập trung vào con. Con cần tất cả sự quan tâm từ mẹ, vì vậy, theo bản năng, mẹ sẽ dành phần lớn thời gian và năng lượng cho con của mẹ trong những năm đầu đời. Sự thay đổi này có lợi cho sự phát triển của con của mẹ . Nhưng mẹ đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn theo thời gian và những ưu tiên của bố mẹ có thể tiếp tục thay đổi. Sau dần, bố mẹ sẽ học được cách dành thời gian cho bản thân và hoàn thành các mục tiêu cá nhân trong khi vẫn đảm nhiệm tốt vai trò làm bố mẹ!

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá