Download

Đêm qua bố mẹ có ngủ đủ giấc không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Sau khi tròn 1 tuổi, bé có thể ngủ được 11 - 12 tiếng mỗi đêm và ngủ 2 giấc ngắn vào ban ngày. Tổng thời gian con ngủ là khoảng 14 tiếng mỗi ngày. Điều này có nghĩa là bố mẹ đã có thể ngủ trọn giấc buổi đêm. Chúc bố mẹ ngủ ngon! :)

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá