Download

Mẹ còn cho con bú sữa mẹ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tiếp tục cho con bú sữa mẹ cùng với chế độ ăn dặm phù hợp ít nhất đến khi con được 2 tuổi, thậm chí lâu hơn nếu cả mẹ và bé đều muốn.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá