Download

con của mẹ ngủ bao nhiêu tiếng vào ban ngày?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Trong 2 tháng đầu sau sinh, con của mẹ ngủ nhiều giấc ngắn trong ngày, một giấc có thể kéo dài tối đa 8 tiếng. Nhịp sinh hoạt ban ngày của con thường là 1 - 2 giờ thức xen lẫn 1 - 2 giờ ngủ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá