Download

Mẹ sinh con của mẹ theo cách thức nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Dù sinh thường hay sinh mổ, cơ thể mẹ cũng đã trải qua những căng thẳng đáng kể và cần khoảng 6 tuần để hồi phục. Tuy nhiên, mỗi người một khác, mẹ có thể phục hồi sớm hơn hoặc muộn hơn mốc thời gian này. Các mẹ sinh thường thường phục hồi nhanh hơn so với các mẹ sinh mổ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá