Download

con của mẹ đã biết lẫy chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Ở giai đoạn đầu, bé thường nghiêng người từ tư thế nằm ngửa sang trái và sang phải. Khi được 3 - 4 tháng tuổi, con có thể lật toàn bộ cơ thể chỉ trong một lần. Nếu con của mẹ đã làm được điều này, bố mẹ hãy cẩn thận khi đặt con nằm xuống vì một khi đã biết lẫy, con thường lẫy rất nhanh, thậm chí có thể lăn tròn.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá