Download

Bố mẹ có bảo hiểm nhân thọ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nếu bố mẹ chưa mua bảo hiểm nhân thọ cho bản thân, hãy thử cân nhắc điều này. Nhiều bố mẹ lựa chọn gói bảo hiểm có mệnh giá cao gấp 6 - 8 lần thu nhập hàng năm của mình để có đủ chi phí trang trải cho những người phụ thuộc. Trong trường hợp bố mẹ đã có bảo hiểm nhân thọ, hãy thêm con của mẹ vào danh sách người thụ hưởng.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá