Download

Sau khi xuất viện, mẹ đã đi khám để kiểm tra tình trạng phục hồi cơ thể sau sinh chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Kiểm tra sức khỏe sau sinh giúp bác sĩ đánh giá tình trạng phục hồi của mẹ, về cả thể chất và tinh thần. Thông thường, bác sĩ sẽ hẹn mẹ đến khám vào ngày thứ 7 sau sinh và trong vòng 4 - 6 tuần sau sinh.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá