Download

Bố mẹ có ý định mua bảo hiểm sức khỏe cho con không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Hầu hết các bé đều khỏe mạnh và không cần can thiệp y tế quá nhiều trong 2 năm đầu đời, ngoại trừ khám sức khỏe định kỳ và tiêm phòng. Mặc dù vậy, nhiều bố mẹ vẫn mua bảo hiểm sức khỏe cho con để được hỗ trợ chi trả hóa đơn trong trường hợp con có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, cần điều trị tốn kém.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá