Download

Con có ngủ chung giường với bố mẹ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Sau khi con của mẹ tròn 1 tuổi, cho con ngủ chung giường với bố mẹ tương đối an toàn. Bé càng lớn thì nguy cơ gặp tai nạn khi ngủ càng thấp vì con có thể tự di chuyển hoặc lăn trở cơ thể. Tuy nhiên, bố mẹ không nên ngủ cùng con sau khi sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá