Download

Bố mẹ nghĩ tính khí của con của mẹ như thế nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Tính khí là khuôn mẫu hành vi của một người, quyết định cách người đó phản ứng với các tình huống, thể hiện bản thân và điều chỉnh cảm xúc. Đó là bản năng tự nhiên của con người. Một vài người tin rằng mỗi bé được sinh ra với đặc điểm tính khí nhất định. Điều này quyết định cách con tiếp cận với các tình huống, phản ứng với các tương tác và trải nghiệm thế giới xung quanh con.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá