Download

con của mẹ có thích âm nhạc không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

con của mẹ có thể đặc biệt thích một bài hát nào đó và nhận ra giai điệu của bài hát đó. Con biểu hiện điều này bằng cách cười lớn, cười mỉm, vỗ tay hoặc nhún nhảy mỗi khi bài hát đó vang lên. Bố mẹ hãy bật một vài bản nhạc sôi động và khuyến khích con biểu diễn những điệu nhảy đơn giản. Nhún nhảy theo âm nhạc giúp con của mẹ tăng cường sức mạnh của cơ lõi và tay chân.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá