Download

con của mẹ khóc có nhiều không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nếu con khóc hơn 3 giờ/ ngày và 3 ngày/ tuần trong ít nhất 1 tuần, có thể con đang trải qua giai đoạn khóc dạ đề. Khóc dạ đề thường bắt đầu sau sinh vài tuần và có xu hướng đạt đỉnh trong vòng 6 tuần sau đó. Hội chứng này sẽ giảm bớt khi bé được 3 - 4 tháng tuổi.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá