Download

con của mẹ đã biết chơi giả vờ chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Ở giai đoạn 12 - 24 tháng tuổi, hầu hết các bé bắt đầu biết chơi giả vờ, hay còn gọi là đóng vai. Trò chơi này không có quy tắc khắt khe. Con có thể thoải mái đóng vai một nhân vật hoặc giả vờ đồ vật này thành đồ vật khác.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá