Download

Hãng bỉm yêu thích của con là gì?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Giống như nhiều em bé khác, con của mẹ đã sử dụng khoảng 3.000 cái bỉm trong 12 tháng vừa qua và sẽ dùng thêm 5.000 cái nữa cho đến giai đoạn tập ngồi bô. Bố mẹ hãy lựa chọn loại bỉm phù hợp với con của mẹ vì con cần mặc chúng rất thường xuyên.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá