Download

Phong cách nuôi dạy con của bố mẹ là gì?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Có 4 phong cách nuôi dạy con đã được nghiên cứu rộng rãi: uy quyền (authoritative), nuông chiều (permissive), độc đoán (authoritarian) và phó mặc (hay còn gọi là thờ ơ) (uninvolved). Những phong cách này được phân loại theo mức độ kiểm soát con từ nghiêm ngặt đến thoải mái, từ lạnh nhạt và không quan tâm đến yêu thương và dễ chịu. Bên cạnh đó, trong vài năm gần đây, những bố mẹ can thiệp và kiểm soát con quá mức trên mọi khía cạnh cuộc sống của con được xếp vào nhóm thứ năm. Đó là bố mẹ dọn tuyết (snowplow) hoặc bố mẹ trực thăng (helicopter).

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá