Download

con của mẹ ngủ bao nhiêu tiếng mỗi đêm?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Ở giai đoạn 2 - 4 tháng tuổi, bé thường ngủ 13 - 14 tiếng trong ngày. Bé có thể ngủ nhiều hơn nhưng vẫn có thể tỉnh 1 - 2 lần giữa đêm để đòi ăn. Giấc ngủ liên tục dài nhất của con thường kéo dài 5 - 8 tiếng.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá