Download

Tối qua bố mẹ có đọc sách cho con không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Từ giai đoạn 2 tuổi, đọc sách cho con nghe mỗi ngày là chìa khóa quan trọng để quyết định năng lực học tập sau này của bé. Bố mẹ hãy cố gắng tạo lập và duy trì thói quen đọc sách trước khi ngủ cho con. Chỉ 15 phút mỗi ngày là đủ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá