Download

con của mẹ có thích bơi không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Bơi lội hỗ trợ sự phát triển nhận thức của con của mẹ bằng cách tạo ra hàng tỉ kết nối thần kinh khi con học cách đạp, nổi và lướt trên mặt nước. Nếu bố mẹ dành nhiều thời gian chơi cùng con trong hồ bơi, con có thể bắt đầu tự bơi lúc 3 tuổi. Lúc này, các cơ của con đủ khỏe để đạp và quẫy nước.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá