Download

Bố mẹ nghĩ con có thể đi được xe đạp lúc mấy tuổi?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Con có thể học cách đi xe đạp hai bánh khi được 3 - 8 tuổi, hoặc vào bất kỳ thời điểm nào mà con cảm thấy thoải mái khi tự giữ được thăng bằng trên xe đạp.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá