Download

Bố mẹ mong muốn điều gì ở con nhất?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Là bố mẹ, chúng ta thường mong muốn những điều mà con không cần để trở thành người khỏe mạnh, hạnh phúc và mạnh mẽ. Khi con còn nhỏ, bố mẹ thường làm những việc mà con không thích, chẳng hạn không cho con ăn kem. Khi con lớn hơn, con lại làm những điều mà bố mẹ không thích, ví dụ tham gia các hoạt động mạo hiểm hoặc chơi với những đứa trẻ mà bố mẹ không vừa ý. Duy trì sự cân bằng giữa các quy định giới hạn con và cho phép con tự do làm điều con muốn thực sự chẳng dễ dàng. Nhưng đó lại là điều quan trọng nhất trên hành trình nuôi dạy con.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá