Download

con của mẹ thường ngủ trong tư thế nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nằm sấp khi ngủ có thể tạo áp lực lên cằm, dẫn đến giảm thông thoáng đường thở và cản trở hô hấp. Ngủ trong tư thế nằm nghiêng lại gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như thay đổi màu sắc Harlequin, tật vẹo cổ, đầu bẹt và có khả năng con sẽ xoay mình sang tư thế nằm sấp. Nằm ngửa khi ngủ là tư thế tốt nhất cho con vì giúp đường thở luôn thông thoáng.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá