Download

con của mẹ có thích giao tiếp bằng mắt với mọi người xung quanh không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nếu con của mẹ tránh giao tiếp bằng mắt với bố mẹ và mọi người xung quanh, bố mẹ có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia phát triển để tìm hiểu nguyên nhân cũng như xác định xem liệu con có cần thêm sự chăm sóc hoặc trợ giúp không.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá