Download

Chi phí dành cho con của mẹ trong 1 năm đầu đời khoảng bao nhiêu?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Chi phí nuôi con không hề nhỏ. Do đó, nếu nuôi con lần đầu, bố mẹ nên có kế hoạch tiết kiệm để trang trải những chi phí thiết yếu như phí y tế, bỉm, thức ăn lành mạnh, giáo dục và các khoản chi có thể phát sinh bất ngờ. Mặc dù vậy, hãy nhớ rằng tài sản quý giá nhất mà bố mẹ có thể dành tặng cho con của mẹ là thời gian và tình yêu của bố mẹ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá