Download

Bố mẹ nghĩ tính cách của con của mẹ như thế nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Có hai loại tính cách tương đối trái ngược nhau là hướng ngoại và hướng nội. Theo Carl Gustav Jung, người hướng ngoại tập trung vào sự tương tác với thế giới bên ngoài để tiếp nhận thông tin và hành động qua các giác quan. Trong khi đó, người hướng nội lại hướng sự tập trung vào nguồn năng lượng bên trong cũng như những suy ngẫm, mơ mộng và hiểu biết của bản thân. Jung tin rằng không có ai là 100% hướng ngoại hoặc 100% hướng nội. Thay vào đó, hầu hết chúng ta có xu hướng thiên về một phía nhiều hơn. Nếu một người có hai đặc điểm tính cách này tương đương nhau thì được gọi là người vừa hướng ngoại vừa hướng nội.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá