Download

Con có ngủ chung giường với bố mẹ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Bố mẹ không nên ngủ chung giường với trẻ sơ sinh dưới 4 tháng tuổi, trẻ sinh non và trẻ nhẹ cân. Ngủ chung giường có thể gia tăng nguy cơ tử vong do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS). Thay vào đó, bố mẹ nên để bé ngủ trong nôi, cũi và đặt nôi, cũi cùng phòng với bố mẹ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá