Download

Bố mẹ có để dành cho con một khoản tiền tiết kiệm không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Chi phí nuôi con không hề nhỏ. Do đó, nếu nuôi con lần đầu, bố mẹ nên có kế hoạch tiết kiệm để trang trải những chi phí thiết yếu như phí y tế, bỉm, thức ăn lành mạnh, giáo dục và các khoản chi có thể phát sinh bất ngờ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá