Download

con của mẹ đã biết nhìn bố mẹ chăm chú chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

3 tháng đầu đời rất quan trọng với sự phát triển thị giác của con của mẹ . Một số bé có thể kiểm soát các cơ vùng mắt khi được 3 tháng tuổi. Nếu mắt con của mẹ bị lác sau sinh, thì tới giai đoạn này, bố mẹ có thể thấy mắt con đỡ lác hơn. Tiếp xúc với bố mẹ và các thành viên trong gia đình là điều thú vị đối với bé. Vì vậy, hãy thường xuyên cười với con của mẹ và tương tác với con ở khoảng cách 20 - 30 cm.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá