Download

Trình độ học vấn của bố mẹ?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Trình độ học vấn không quyết định bố mẹ tốt hay bố mẹ tồi. Bởi lẽ trường học không dạy chúng ta cách làm cha mẹ. Nhưng chắc chắn bố mẹ có thể học được điều này bằng cách dành thời gian chất lượng cùng con. 5 năm đầu đời là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Vì vậy, bố mẹ hãy cố gắng ở bên con nhiều nhất có thể.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá