Download

Chi phí đi sinh của mẹ khoảng bao nhiêu?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Hầu hết các bệnh viện đều cung cấp nhiều gói thai sản với mức giá khác nhau. Chi phí của gói bao gồm tất cả các dịch vụ thông thường. Tuy nhiên, tình huống mổ lấy thai cấp cứu có thể gia tăng đáng kể chi phí. Dù bố mẹ chi trả cho dịch vụ thai sản nhiều hay ít, chúng tôi hy vọng bố mẹ đã có một trải nghiệm đáng nhớ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá