Download

Điều dưỡng tại bệnh viện có hướng dẫn bố mẹ cách chăm sóc con của mẹ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Các điều dưỡng sơ sinh và nữ hộ sinh thường hướng dẫn bố mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh. Vì vậy, bố mẹ hãy tranh thủ thời gian nằm viện để tìm hiểu cách chăm sóc con của mẹ trước khi đưa bé về nhà.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá