Download

Bố mẹ có cho con của mẹ sử dụng kem đánh răng chứa flour không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyên bố mẹ nên sử dụng "một vệt nhỏ" kem đánh răng chứa fluor 2 lần mỗi ngày từ lúc con mọc chiếc răng đầu tiên đến khi con lên 3. Ở giai đoạn 3 tuổi, con có thể sử dụng lượng kem đánh răng chứa fluor nhiều hơn, cỡ một hạt đậu.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá