Download

Con có thường xuyên đánh mọi người xung quanh không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Đánh nhau và cãi vã giữa anh chị em trong gia đình là điều hoàn toàn bình thường. Đó là cách các con giải quyết vấn đề và phát triển các phương án để sử dụng trong các tình huống bất hòa khác. Sự ganh đua giữa anh chị em cũng hỗ trợ con tìm được vị trí của mình trong gia đình. Điều này sẽ giảm bớt khi con lớn hơn và hiểu nhiều hơn về ngôn ngữ, lòng khoan dung cũng như các kỹ năng xã hội. Tuy nhiên, bố mẹ hãy theo sát cuộc xung đột giữa các bé để đảm bảo mâu thuẫn không trở nên quá bạo lực.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá