Download

con của mẹ ngủ bao nhiêu tiếng mỗi đêm?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Ở độ tuổi này, con thường ngủ 12 - 14 tiếng mỗi ngày, bao gồm 7 - 10 tiếng liên tục vào ban đêm. Để giúp con của mẹ ngủ ngon suốt đêm, bố mẹ hãy thử tắm cho con, đưa con đi dạo bằng ô tô hoặc xe đẩy vào ban ngày.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá