Download

Bố mẹ cho con của mẹ xem các thiết bị điện tử bao nhiêu tiếng mỗi ngày?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Thiết bị điện tử ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con, ví dụ như cản trở sự phát triển cảm xúc, xã hội của bé. Vì vậy, bố mẹ không nên cho bé dưới 18 tháng tuổi tiếp xúc với thiết bị điện tử, trừ lúc trò chuyện qua video cùng gia đình và bạn bè để con có thêm các tương tác xã hội.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá