Download

con của mẹ có vấn đề gì với giấc ngủ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Hầu hết các bé 6 tháng tuổi ngủ tổng cộng 15 tiếng mỗi ngày, với 2 - 3 giấc ngủ ngắn vào ban ngày và 9 - 11 tiếng vào ban đêm. Khủng hoàng ngủ xảy ra khi nếp ngủ thường ngày của bé đột ngột bị phá vỡ. Hiện tượng này tương đối phổ biến với các bé trong giai đoạn 6 tháng tuổi.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá