Download

con của mẹ đã mọc chiếc răng sữa đầu tiên chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Khoảng 3 tháng tuổi, bé bắt đầu dùng miệng khám phá mọi thứ xung quanh. Ở giai đoạn này, con thường tiết nhiều nước bọt và biết cách đưa tay vào miệng. Nhiều bố mẹ nghĩ đây là biểu hiện của mọc răng, nhưng phải tới 6 tháng tuổi, chiếc răng đầu tiên của con mới xuất hiện.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá