Download

Cơ thể mẹ đã hồi phục hoàn toàn sau sinh chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

6 tuần đầu sau khi sinh được coi là giai đoạn hậu sản để mẹ phục hồi cơ thể, nhưng mẹ có thể phục hồi sớm hơn hoặc muộn thời gian này. Các mẹ sinh thường thường phục hồi nhanh hơn so với các mẹ sinh mổ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá