Download

Cuộc vượt cạn của mẹ kéo dài bao lâu?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Thời gian chuyển dạ trung bình với các mẹ sinh con đầu lòng thường là 8 giờ. Quá trình này có thể kéo dài hơn nhưng không quá 18 giờ. Với các mẹ sinh con dạ, thời gian chuyển dạ trung bình thường từ 5 giờ trở lên nhưng ít khi kéo dài hơn 12 giờ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá