Download

Mẹ có theo dõi kinh nguyệt sau sinh của mình không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Sau sinh, chu kỳ kinh nguyệt của mẹ có thể thay đổi. Vì vậy, mẹ nên sử dụng ứng dụng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt. Thời gian kinh nguyệt quay trở lại khác nhau ở từng mẹ và phụ thuộc vào tần suất cho con bú. Với các mẹ không cho con bú, kinh nguyệt có thể xuất hiện sau sinh 6 - 12 tuần. Nếu cho con bú, kinh nguyệt sẽ quay lại sau khi em bé chào đời 3 tháng, thậm chí tới khi mẹ dừng cho con bú.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá