Download

Theo bố mẹ, các lớp học trực tuyến có hiệu quả với trẻ 2 tuổi không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Chẳng có gì khó hiểu khi các bài học trực tuyến không hiệu quả với trẻ từ 2 - 6 tuổi. Trẻ nhỏ học tốt hơn thông qua hoạt động, vui chơi, chạm, ngửi và di chuyển cơ thể. Con sử dụng tất cả khả năng và toàn bộ cơ thể của mình để học hỏi. Con học bằng cách khám phá! Nếu buộc phải lựa chọn các khóa học trực tuyến, hãy tìm khóa học có các biện pháp kiểm soát mà bố mẹ và giáo viên có thể đảm bảo rằng con không dành quá nhiều thời gian ngồi trước màn hình.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá