Download

Bố mẹ đã mua cho con bao nhiêu bộ quần áo?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Trẻ nhỏ chỉ cần 3 - 5 bộ quần áo vì bé lớn rất nhanh. Cân nặng của con thường tăng gấp đôi trong 6 tháng đầu đời. Vì vậy, bố mẹ chỉ nên mua cho con vài bộ quần áo trước 3 tháng.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá