Download

Bé có khóc khi nhìn thấy người lạ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

con của mẹ khóc khi được người lạ chăm sóc là điều hoàn toàn bình thường. Bắt đầu từ 8 tháng tuổi, con có thể phân biệt lạ quen. Nỗi sợ người lạ không thể tránh khỏi nhưng sẽ dần biến mất theo thời gian. Nếu bố mẹ cần con của mẹ làm quen với ai đó, chẳng hạn người giúp việc mới, hãy cùng người đó ở bên con trước khi để họ chăm sóc con của mẹ một mình.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá