Download

Bố mẹ có đưa con của mẹ tới gặp chuyên gia phát triển không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu chậm phát triển nào, bố mẹ nên trao đổi với bác sĩ nhi của con của mẹ vào lần thăm khám tiếp theo. Các bác sĩ sẽ đánh giá chi tiết và đề xuất các hoạt động, chương trình nhằm kích thích sự phát triển của con trên một vài khía cạnh nào đó. Một số chương trình hiện có bao gồm ngôn ngữ trị liệu, vật lý trị liệu hoặc các trường học đặc biệt dành cho trẻ chậm phát triển. Nếu bố mẹ muốn gửi {{NAME}} đến các chuyên gia hoặc chương trình nào đó, hãy ở bên con để giúp con của mẹ cảm thấy an toàn và vui vẻ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá