Download

con của mẹ rõ ràng là…

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Ở giai đoạn 2 - 3 tuổi, bé bắt đầu phát triển nhận thức về giới tính. Các bé ở độ tuổi này bắt đầu hiểu sự khác biệt giữa bé trai và bé gái, cũng như tự nhận định được bản thân thuộc giới tính nào. Một vài người cho rằng giới tính được xác định dựa trên các đặc điểm sinh học. Trong khi đó, những người khác lại tin rằng giới tính của bé chịu ảnh hưởng từ môi trường sống. Rất có thể, giới tính của bé là sự kết hợp của cả hai yếu tố này.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá