Download

Con thích trò chơi nào nhất?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bé học hỏi tốt hơn khi trí tò mò được kích thích. Do đó, hãy cho phép con của mẹ dẫn dắt cuộc chơi. Bố mẹ hãy để con chọn trò chơi con muốn vì khi niềm vui được khơi dậy thì việc học cũng bắt đầu.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá